ລາວ
ເລືອກພາສາ

ກ່ຽວກັບ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ລາວ

ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຄໍອອບໂປເຣເຊິນ ເອເຊຍ ເປັນເຈົ້າຂອງ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ລາວ ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ. ພວກເຮົາມີຫ້ອງການຕົວເເທນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນເດືອນ ມີນາ 2015 ເເລະ ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດການດຳເນີນທຸລະກິດຈາກກະຊວງການເງິນໃນເດືອນ ເມສາ 2016 ພຣູເດັນໂຊລ໌ ລາວ ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2016 ແລະ ນຳເອົາຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພຊີວິດທີ່ແທດເໝາະກັບ ຄວາມຕ້ອງການໃນການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການສະສົມທຶນຂອງຄົນລາວ. ໃນປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ລາວ ໄດ້ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຜ່ານ ລະບົບທະນາຄານ ທົ່ວປະເທດ, ຜ່ານລະບົບຂາຍຕົງ, ລວມໄປເຖິງການຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຜ່ານເທິງແອບພິເຄເຊິນເພົ້າສ໌ອີກດ້ວຍ.
Female employees talking while walking up stairs

ໜ້າ ເທພີພິທັກ

 

ສັນຍາລັກຂອງເທພີພຣູເດັນສ ໄດ້​ຖືກ​ນຳໃຊ້ເປັນສັນຍາລັກຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຕັ້ງແຕ່ໃດມາ.

ພຣູເດັນສ໌ໝາຍເຖິງຄວາມຮອບຄອບ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຄຸນນະທຳຫຼັກ 4 ປະການ ທີ່ປະກອບມີ: ຄວາມຮອບຄອບ, ຄວາມຍຸດຕິທຳ,​ ຄວາມກ້າຫານ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົວເອງ.

ຄວາມເປັນມາຂອງພວກເຮົາ

ພຣູເດັນໂຊລ໌ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1848 ເພື່ອສະໜອງບໍລິການເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າໃນຮູບແບບຂອງການປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊີວິດ. ພຣູເດັນໂຊລ໌ເຕີບໄຫຍ່ຢ່າງວ່ອງໄວໃນຊຸມປີ 1990 ແລະ ໄດ້ຄຸ້ມຄອງ ໜຶ່ງໃນສາມ ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນໃນປະເທດອັງກິດ.

ກຸ່ມພຣູເດັນໂຊລ໌ ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ໃນປີ 1848, ພຣູເດັນໂຊລ໌ ມະຫາຊົນເປັນກຸ່ມບໍລິສັດທີ່​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ທາງ​ດ້ານການເງິນ ສາກົນ ທີ່ມີ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຢູ່ອາຊີ, ອັງກິດ, ​ ອາເມຣິກາ. ປະຈຸບັນນີ້ ບໍລິສັດພຣູເດັນໂຊລ໌ ໄດ້ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການລູກ​ຄ້າຫຼາຍກວ່າ 24 ລ້ານຄົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ແລະ ມີທຶນບໍລິຫານຫຼາຍກວ່າ 509 ພັນລ້ານປອນ (ເດືອນທັນວາ 2015). ພຣູເດັນໂຊລ໌ມະຫາຊົນໄດ້ເຂົ້າຕະຫຼາດຫັຼກຊັບລອນດ໋ອນ (PRU.L), ຕະຫຼາດຫັຼກຊັບຮ່ອງກົງ (2378.HK), ຕະຫຼາດຫັຼກຊັບສິງກະໂປ (K6S.SG) ແລະ ຕະຫຼາດຫັຼກຊັບນິວຢອກ (PUK.N).

ບໍລິສັດພຣູເດັນໂຊລ໌ ຕອບສະໜອງບັນ​ດາຊ່ອງ​ທາງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການສະ​ສົ​ມຊັບ​​ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ ແກ່ລູກຄ້າ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່​ມີ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ ພຣູເດັນໂຊລ໌, ສ້າງໂອກາດ ແລະ ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ສ້າງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນໃຫ້ແກ່ ຜູ່ລົງທຶນ. ໂດຍຕອບສະໜອງ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການ​ສະ​ສົມຊັບ ແລະ ການລົງທຶນ, ໂດຍ​ລວມ​ແລ້ວ ບໍລິສັດພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການສ້າງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ໃນ​ການ​ຈະ​ເລີນ​ເຕີບ​ໂຕ​​ທາງ​ດ້ານເສດຖະກິດ

​ໝາຍ​ເຫດ: Prudential PLC ບໍລິສັດພຣູເດັນໂຊລ໌ມະຫາຊົນ ແມ່ນບໍ່​ມີ​ສ່ວນ​ພັວ​ພັນໃດໆກັບບໍລິສັດPrudential Financial Inc, ທີ່ມີ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່​ຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ.

Newspaper with magnifying glass

ຂ່າວສານ

ອ່ານຂ່າວສານລ່າສຸດ
ເບິ່ງເພີ່ມ