Select your language
close
Making health and wellness fun for everyone

ດໍາລົງຊີວິດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທ່ານ ກັບ Prudential

ມາເຕັ້ນລຳເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກິດຈະວັດສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນມື້ນີ້!
Start making dance part of your health routine

ໃຫ້ການເຕັ້ນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກິດຈະວັດການອອກກຳລັງກາຍຂອງທ່ານ

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ທຸກຄົນໃສ່ໃຈສຸຂະພາບ. ຖ້າຫນຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍໃນປີ 2022ຂອງທ່ານແມ່ນການມີສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ, ພວກເຮົາມີວິທີໃໝ່ໃນການບັນລຸເປົ້າຫມາຍນັ້ນ.

ຊຸມຊົນການເຕັ້ນສະເພາະໃນ Pulse

ຖ້າບໍ່ຢາກອອກກຳລັງກາຍພຽງລຳພັງ, ເຂົ້າມາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊຸມຊົນການເຕັ້ນໃນແອັບ Pulse ຂອງພວກເຮົາ.
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໂດຍສະເພາະ
ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຄັດສັນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບເພື່ອໃຫ້ທ່ານຮູ້ກ່ອນໃຜ.
ຮ່ວມແບ່ງປັນປະສົບການການເຕັ້ນ
ເປັນພື້ນທີ່ໃຫ້ທ່ານແບ່ງປັນປະສົບການການເຕັ້ນ. ຕິດຕາມກິດຈະກຳຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ມີແຮງຈູງໃຈບັນລຸເປົ້າໝາຍໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ.
ສ້າງຕັ້ງຊຸມຊົນຂອງທ່ານເອງ
ຂະຫຍາຍສັງຄົມຫມູ່ເພື່ອນທີ່ມີຄວາມຄິດແລະແຮງບັນດານໃຈດຽວກັນເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ກັນແລະກັນ.

ດາວໂຫຼດ Pulse by Prudential ເລີຍ ແລະ
ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບສຸຂະພາບຫຼາຍຂຶ້ນມື້ນີ້

  pulse-qr-code-500x500

    

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.