ລາວ
ເລືອກພາສາ

ພວກເຮົາໃສ່ໃຈ ຄົນຂອງພວກເຮົາ

ທີ່ ບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ລາວ ພວກເຮົາຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ຄົນເຕີບໃຫຍ່ແບບມືອາຊີບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຊີວິດ. ທ່ານສາມາດອ່ານເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ ແລະ ຄ່ານິຍົມຂອງອົງກອນ ລວມເຖິງ ໂອກາດການເຮັດວຽກກັບພວກເຮົາ.
Team brainstorming at work

ວັດທະນະທຳຫຼັກຂອງພວກເຮົາ

ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ
ທ່າມກາງທຸລະກິດທີ່ມີການເເຂ່ງຂັນ, ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ບົນພື້ນຖານຄວາມດີ ແລະ ຖືກຕ້ອງ.
ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ
ໃນສະພາບການການປ່ຽນແປງຂອງໂລກຢ່າງວ່ອງໄວ, ພວກເຮົາຮັບຟັງ, ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ເພື່ອພັດທະນາຕົວເອງຢູ່ສະເໝີ.
ຄວາມເຫັນໃຈ
ມີຄຳສຸພາສິດໜຶ່ງກ່າວວ່າ: “ເອົາໃຈເພິ່ນໃສ່ໃຈໂຕ” ແລະ ພວກເຮົາກໍປະຕິບັດແບບນັ້ນກັບລູກຄ້າ ເເລະ ພະນັກງານທຸກຄົນ.

ຄວາມກ້າຫານ
ພຣູເດັນໂຊລ໌ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງ ຈາກຄວາມອ່ອນໄຫວ, ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນ ເຊິ່ງກັນ ເເລະ ກັນ, ເວົ້າຄວາມຈິງ ແລະ ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອສ້າງພະລັງໃນຍາມທີ່ຈຳເປັນ
ຄວາມສາມາດໃນການປັບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ
ການປັບໂຕໄວແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກຳລັງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ, ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນໃຫ້ພະນັກງານກ້າທີ່ຈະທົດລອງເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆ ແລະ ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດ.

ໂຄງການພັດທະນາ
ບຸກຄະລາກອນ

ດ້ວຍການແຂ່ງຂັນໃນປະຈຸບັນໃນການສັນຫາຈັດຈ້າງ ແລະ ຮັກສາບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດໃຫ້ຄົງຢູ່ກັບອົງກອນ ກາຍມາເປັນຄວາມທ້າທາຍໃຫຍ່ອັນຫນຶ່ງ. ເຊິ່ງ ໂຄງການການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຫຼື ການປັບໃຊ້ບຸກຄະລາກອນ (Talen Mobility) ເປັນທາງເລືອກຫນຶ່ງທີ່ຫລາຍໆອົງກອນຫັນມາສົນໃຈເມື່ອທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດການຈ້າງງານ ຫຼື ຢາກທີ່ຈະຮັກສາບຸກຄະລາກອນຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດໃຫ້ດຳເນີນເຮັດວຽກຕໍ່ກັບອົງກອນ.

ຈຸດປະສົງຂອງ Talent Mobility ແມ່ນເພື່ອງສ້າງການພັດທະນາດ້ານສາຍອາຊີບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ເພື່ອປິດຊ່ອງວ່າງໃຫ້ກັບທຸລະກິດກ່ຽວກັບບຸກຄະລາກອນ, ແລະ ພັກດັນ ສ້າງສັກກະຍະພາບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານເພື່ອໃຫ້ກາຍມາເປັນຫົວຫນ້າຝ່າຍຕ່າງເພື່ອທີ່ຈະຂັບເຂື່ອນທຸລະກິດ.

ທີ່ພຣູເດັນໂຊລ໌, ພວກເຮົາໄດ້ສຳເລັດໂດຍການຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄະລາກອນທຸກທ່ານຂອງພວກເຮົາໄດ້ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນສາຍອາຊີບຂອງພວກເຂົາ.

Man using Pulse app at home

ອົງ​ກອນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ

ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ທີມ ແລະ ສ້າງ​ອາ​ຊີບ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ
ອ່ານ​ເພີ່ມ