ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ການ​ຄ້າ​(ແບຣນ)ຂອງພວກເຮົາ

ບໍລິສັດພຣູເດັນໂຊລ໌ ຮັບຟັງ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງາຄວາມຫວັງ ແລະ ຄວາມຝັນຂອງລູກຄ້າ ຈາກ​ປະ​ຊົບ​ການ​ແລະ​ຮາກຖານ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ທາງ​ດ້ານການ​ຕະ​ຫລາດຈຳ​ໜ່າຍ​, ພວກເຮົາຕອບສະໜອງຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ໃຫ້​ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ​ສະ​ສົມຊັບ ຊຶ່ງນຳຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆໃນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວມາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງ​ຄົມ​ລາວ.

 

Thambnail (10)

ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ

ເພື່ອຊ່ວຍ​ລູກ​ຄ້າ​ໃນ​ການ ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ແລະ  ໃນອານາຄົດ.

Thumbnail 21

ວິໃສທັດຂອງພວກເຮົາ

ພວກ​ເຮົາ​ຄາດຫວັງທີ່​ຈະເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພຊີວິດ ຊັ້ນນຳໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ສົ່ງມອບ​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດໃຫ້ແກ່​ບັນ​ດາລູກ​ຄ້າ​, ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ, ຜູ້ຮ່ວມຫຸ້ນ ແລະ ພະນັກງານຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

ກາ​ສັນ​ຍາ​ລັກ(ໂລ​ໂກ້)​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ

Thumbnail_intro

ສັນຍາລັກຂອງພຣູເດັນໄດ້​ຖືກ​ນຳໃຊ້ເປັນກາຈໍ້າຂອງບໍລິສັດ​ ມາຕັ້ງແ່ຕ່ປີ 1848 ເປັນຕົ້ນມາ .

​ສັນ​ຍາ​ລັກຂອງພຣູເດັນ ໄດ້​ປະ​ກອບ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ຫລັກ​ປັດ​ສະ​ຍາ​ທີ່​ວ່າ "ພ້ອມຮັບຟັງ ແລະ ເຂົ້າໃຈ". ພຣູເດັນໄດ້​ເຫັນ​ສະ​ພາບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ຂອງໂລກ ແລະ ຕົວ​ຂອງ​ລາວເອງ ເມື່ອ​ເບິ່ງ​ເຂົ້າ​ໄປໃນແວ່ນແຍງຂອງ​ລາວ,. ​ໃນ​ນັນກໍ​ມີລູກສອນອັນ​ໜຶ່ງ (ໝາຍເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ), ແວ່ນແຍງ (​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ສະ​ພາບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງຂອງໂລກອ້ອມຂ້າງ ແລະ ຕົວເອງ)  ແລະ ງູ (​ແມ່ນສັນຍາລັກບູຮານກ່ຽວ​ກັບ ​ສະ​ຕິ​ປັນ​ຍາ ແລະ ຄວາມ​ສະ​ຫລຽວ ສະຫຼາດ ).

Back to Top