ລາວ
ເລືອກພາສາ
Prudential x SuperM

ເຕັ້ນໄປກັບເພງລ່າສຸດຂອງ SuperM 'WE DO'

ມາເບິ່ງກັນວ່າສະມາຊິກຂອງ SuperM ສະແດງວິທີເຕັ້ນ ແລະ ນຳພາທ່ານເຕັ້ນໃນທ່ອນກາງຂອງເພງ 'WE DO'

Do it like how #WeDO it

ມາເຕັ້ນກັບພວກເຮົາ ແລະ ທ່ານອາດຈະມີໂອກາດທີ່ຈະສະແດງທ່າເຕັ້ນຂອງທ່ານໃຫ້ SuperM ກໍໄດ້.
ມາຮຽນເຕັ້ນໂດຍບັນດາສະມາຊິກຂອງ SuperM ໄປນຳກັນ.

ທ່ານໄດ້ເບິ່ງ ວິດີໂອງເພງ #WeDO ຂອງ PRUxSuperM ແລ້ວຫຼືບໍ່? ມາໃຫ້ TEN
ທວນຄືນທ່າເຕັ້ນໃຫ້ຈັກເລັກໆໜ່ອຍໆກັນເທາະ!

ທຸກໆຄົນ, ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ LUCAS ໄດ້ລົງມືເຮັດ.

MARK + ທ່າເຕັ້ນ = ຄວາມຊ່ຽວຊານ. ເຕັ້ນຕາມລາວ, ແລ້ວມາເຕັ້ນໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງ.

ຢາກທວນຄືນທ່າເຕັ້ນໃຫ່ມບໍ່? BAEKHYUN, ຈະຊ່ວຍທ່ານເອງ.

ກ່ອນຈະແມ່ນທີ່ຂອງທ່ານ, ມາເບິ່ງ KAI ສະແດງວິທີເຕັ້ນ #WeDO ກັນກ່ອນ.

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ TEAYONG ຕື່ນເຕັ້ນກັບເພງ #WeDO ແມ່ນຫຍັງ?
ໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າເຖິງການເຕັ້ນດ້ວຍຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ.

ມາເບິ່ງ TEAMIN ເຕັ້ນໃນທ່ອນຂອງລາວກັນເລີຍ