ການຊຳລະຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ

ລູກຄ້າສາມາດເລືອກການຊຳລະຄ່າ​ທຳ​ນຽມປະກັນ​ໄພ​ຊີ​ວິດ​ໄດ້​ຫລາຍ​ຊ່ອງ​ທາງ​ເຊັ່ນ ໂດຍຜ່ານ​ ທາງ​ການໂອນເງິນ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ ຫຼື ຜ່ານປ່ອງບໍລິການ​ລູກຄ້າຂອງທະນາຄານອາຊີລີດາ .

ການຊໍາລະຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພຊີວິດໂດຍການໂອນເງິນອັດຕະໂນມັດ

ລູກຄ້າສາມາດເລືອກຊຳລະ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມປະກັນ​ໄພຊີ​ວິດຜ່ານ​ທາງການໂອນເງິນອັດຕະໂນມັດ ໂດຍການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງທະນາຄານອາຊີລີດາ.

ການຊຳລະຄ່າ​ທຳ​ນຽມປະກັນໄພຊີ​ວິດໂດຍຜ່ານ​ປ່ອງ​ບໍ​ລິ​ການ​ລູກ​ຄ້າຂອງທະນາຄານອາຊີລີດາ

ທ່ານ​ສາ​ມາດເລືອກ ຊຳລະຄ່າ​ທຳ​ນຽມ/ເບ້ຍປະກັນໄພຊີ​ວິດໂດຍຜ່ານປ່ອງ​ບໍ​ລິ​ການ​ລູກ​ຄ້າຂອງທະນາຄານອາຊີລີດາ​ໄດ້​ທຸກ​ສາ​ຂາ​ດັ່ງ​ລາຍ​ລະ​ອຽດັ່ງ​ລຸ່ມນີ້:

 

ສາຂາຕ່າງໆທີ່ຢູ່ຂອງແຕ່ລະສາຂາ
ສຳນັກງານໃຫຍ່

#372, ແຈມຸມວົງວຽນດົງປ່າລານ,  ໜ່ວຍ 21, ບ້ານໂພນສະຫວັນເໜືອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ສາຂາຈັນທະບູລີ #118, ຖະໜົນທົ່ງຂັນຄຳ, ໜ່ວຍ 09, ບ້ານທົ່ງຂັນຄຳ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ, ສປປ ລາວ
ສາຂາໄຊເສດຖາ #415, ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ, ໜ່ວຍ 30, ບ້ານທາດຫຼວງໄຕ້, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ສາຂາວຽງຈັນ #091ມ ຖະໜົນໜອງບອນ, ບ້ານໜອງຈັນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ສາຂາດອນໜູນ ຖະໜົນ 13 ໄຕ້, ໜ່ວຍ 12, ບ້ານດອນໜູນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ສາຂາສີໂຄດຕະບອງ #99, ຖະໜົນ 13 ເໜືອ, ໜ່ວຍ 08, ບ້ານໜອງໜ້ຽວ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ສາຂາສວນມອນ ຖະໜົນທ່າເດືອ, ໜ່ວຍ 11, ບ້ານສວນມອນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
Back to Top