Select your language
close
ຂ່າວ​ສານ

ດາວໂຫດເພົ້າເພື່ອການກຸສົນ

ມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການແຈກຢາຍມຸ້ງປ້ອງກັນຍຸງກັນເທາະ!

ງ່າຍໆພຽງແຕ່ທ່ານດາວໂຫຼດ ແອບພິເຄຊັນ ເພົ້າສ໌ ເຊິ່ງເປັນແອບພິເຄຊັນ ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳເພື່ອສຸຂະພາບຕ່າງໆກັບໝູ່ເພື່ອນໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ເມື່ອທ່ານດາວໂຫຼດ ແລະ ລົງທະບຽນ ແອບພິເຄຊັນ ເພົ້າສ໌. ບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ປະກັນໄພຊີວິດ (ລາວ) ຈຳກັດ ຈະບໍລິຈາກເງິນ 500ກີບ/ຄັ້ງ ໃຫ້ໂຄງການ ຂອງການແຈກຢາຍມຸ້ງປ້ອງກັນຍຸງ ຜ່ານອົງການກາແດງລາວ .

ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19 ຕຸລາ 2020 – 30 ທັນວາ 2020.