ລາວ
ເລືອກພາສາ
we do family

Get ready to create a world Made For Every Family

for every family

ນີ້ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ພວກເຮົາຈະສະຫຼອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຄອບຄົວຮ່ວມກັນ! ພວກ​ເຮົາ​ກໍາ​ລັງ​ສະນັບສະໜູນ​ທຸກ​ສິ່ງ​​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ສະເພາະຕົວຂອງ​ທ່ານ​ ແລະ ​ຄົນ​ທີ່​ທ່ານ​ຮັກ​, ແລະ​ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຊີວິດ​ໂດຍ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ທຸກ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​.

ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ນີ້ດ້ວຍ Famvatar ຂອງທ່ານເອງ — ປະສົບການດິຈິຕອນສະເພາະຂອງ Prudential ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງຮູບ Avatar ກູ່ມທີ່ສະແດງໂດຍຄອບຄົວຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໃຊ້ເປັນສະຕິກເກີສົນທະນາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມ່ວນ ແລະ ອື່ນໆອີກ.

ພວກເຮົາຖ້າບໍ່ໄຫວແລ້ວ ທີ່ຈະເດີນທາງໄປສູ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຄອບຄົວນີ້ໂດຍການສ້າງໂລກ #MadeForEveryFamily ຮ່ວມກັບທ່ານ.
Step 1

ມ່ວນກັບຄອບຄົວໄດ້ທຸກມືດ້ວຍສະຕິກເກີແຊ໋ດ Famvatar ຂອງທ່ານເອງ

ສ້າງ Famvatar ແລະ ດາວໂຫລດສະຕິກເກີແຊ໋ດຂອງທ່ານ ເພື່ອເອົາການສົນທະນາກຸ່ມໄປໃນລະດັບຕໍ່ໄປ.
ສຶກສາເພີ່ມຕື່ມ

ສ້າງ Famvatar ຂອງທ່ານດ້ວຍ
3 ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ!

Step 1

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ອັບໂຫຼດ ຫຼື ຖ່າຍຮູບເຊວຟີຂອງຄົນຄອບຄົວ

ເລືອກຮູບຖ່າຍທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທ່ານ, ແລະ ຢ່າລືມສົ່ງຮອຍຍິ້ມທີ່ດີທີ່ສຸດຖ້າທ່ານຖ່າຍຮູບເຊວຟີ!
ສ້າງ Famvatar ຂອງທ່ານ
Step 2

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ປັບແຕ່ງ Famvatar ຂອງທ່ານ.

ມ່ວນ ແລະ ສ້າງສັນໄປກັບການສ້າງ Famvatar ທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະຕົວຂອງທ່ານເອງ!
Step 3

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ແບງປັນໃຫ້ໝູ່ ແລະ ຄອບຄົວ

ໃຫ້ Famvatar ຂອງທ່ານເປັນດາວເດັ່ນໃນກຸ່ມແຊ໋ດ ໂດຍໃຊ້ທັ້ງສະຕິກເກີແບບຟຣີ ແລະ ໂບນັດ ແລ້ວຊວນທຸກຄົນມາຮ່ວມຫຼີ້ນນຳກັນ!
ລອງເລີຍ