ການສອບຖາມ

Thumbnail_Customer Service Center

ສູນບໍລິການລູກຄ້າ

ທ່ານສາ​ມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສັນ​ຍາ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະ​ດວກ​ສະ​ບາຍ ໂດຍ​​​ຕິດຕໍ່​ພົວ​ພັນ​ຫາສູນບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.

ເບິ່ງເພີ່ມ

ການບໍລິການລູກຄ້າປະຈຸບັນ

Thambnail (18)

ການຊຳລະຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ

ລູກຄ້າສາມາດເລືອກການຊຳລະຄ່າ​ທຳ​ນຽມປະກັນ​ໄພ​ຊີ​ວິດ​ໄດ້​ຫລາຍ​ຊ່ອງ​ທາງ​ເຊັ່ນ ໂດຍຜ່ານ​ ທາງ​ການໂອນເງິນ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ ຫຼື ຜ່ານປ່ອງບໍລິການ​ລູກຄ້າຂອງທະນາຄານອາຊີລີດາ.

ເບິ່ງເພີ່ມ

ການບໍລິການຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ

ຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມຕະຫຼອດ

ຄຳຕອບທີ່ທ່ານຢາກຮູ້ແມ່ນຢູ່ບ່ອນນີ້.

ເບິ່ງເພີ່ມ
Back to Top