ພຣູ ອີ​ດູສ​ມາ​ດ

ພຣູ ອີ​ດູສ​ມາ​ດ ແມ່ນ​ແຜ​ນ​ປະ​ກັນໄພ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ມີການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂອງ​ລູກ​ທ່ານ​ພ້ອມ​ກັບ​ເປັນ​ການ​ສະ​ສົມ​ທຶນ, ເພື່ອ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ສະ​ສົມ​ທຶນໃຫ້ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ທ່ານ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ ພ​ຣູ ​ອີ​ດູ​ສ​ມາດ​​ມີ​ຄວາມ​ພິ​ເສດ​ຄື: ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ມີ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຫຼື ​ເສຍ​ອົງ​ຄະ​ແບບ​​ສິ້ນ​ເຊີງ ແລະ ​ຖາ​ວອນ ໃນ​ຊ່ວງ​ເວ​ລາ​ຂອງ​ສັນ​ຍາ​ການ​ປະ​ກັນ​ໄພ, 100% ຂອງວົງ​ເງິນ​ປະ​ກັນ​ໄພ ຈະ​ຖືກ​ຈ່າຍ, ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ເງິ​ນ​ຊົດ​ເຊີຍລາຍ​ປີ​ຈົນ​ເຖິງ​ 1 ປີ​ກ່ອນວັນ​ທີ່​ສັນ​ຍາ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຄົບ​ອາ​ຍຸ ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ສະ​ໜອງ​ທຶນ​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂອງ​ລູກ​ທ່ານ. ​ນອກ​ຈາກ​ນີ້, ສັນ​ຍາ​ຍັງ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ໂດຍ​ທີ່​ບໍ່​ຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽ​ມ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ທີ່​ເຫຼືອ ແລະ ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເມື່ອ​ຄົບ​ອາ​ຍຸ​ສັນ​ຍ​າ​ຍັງ​ຈະ​ຖືກ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ.

ບໍ​ລິ​ສັດ ພ​ຣູ​ເດັນ​ໂຊ​ລ໌ ປະ​ກັນ​ໄພ​ຊີ​ວິດ ລາວ ຈຳ​ກັດ ມີ​ຄວາມ​ຊຳ​ນານ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຄ​ຳ​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ທ່ານ​ໃນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບການວາງແຜນການເງິນໃຫ້​ ​ເໝາະ​ສົ​ມ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ຄອບ​ຄົວ​ທ່ານ.

ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ທ່ານ​ຈ​ະ​ໄດ້​ຮັບ:

  1. ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເມື່ອ​ຢູ່​ຄົບ​ສັນ​ຍາ. ໃນ​ເມື່ອ​ສັນ​ຍ​າຄົບ​ອາ​ຍຸ​ສຳ​ລັບ​ສັນ​ຍາ​ທີ່​ມີ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ 8ປີ, 10ປີ, 12ປີ, ແລະ 15ປີ ແມ່ນ 205%, 205%, 210%, ແລະ 230% ຂອງວົງ​ເງິນ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ທັງ​ໝົດ.
  2. ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຂອງການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຫຼື ເສຍ​ອົງ​ຄະ​ແບບ​​ສິ້ນ​ເຊີງ ແລະ ຖາ​ວອນ, 100% ຂອງວົງ​ເງິນ​ປະ​ກັນ​ໄພ ຈະ​ຖືກ​ຈ່າຍທັນ​ທີ. ນອກ​ຈາກ​ນີ້, ເງິນ​ຊົດ​ເຊີ​ຍ​​ລາຍ​ປີ (ຈະເທົ່າກັບ 30% ຂອ​ງວົງ​ເງິນ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ພາຍ​ໃຕ້​ເງື່ອນ​ໄຂຂອງ​ສັນ​ຍາ) ຈະຖືກ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເລີ່ມ​ຕັ້ງ​ແຕ່​​ວັນ​ຄົບ​ຮອບ​ປີ​ຂອງ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດຂອງ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ປະ​ກັ​ນ​ໄພ ແລະ ຈະສິ້ນ​ສຸດລົງໜຶ່ງ​ປີ​ກ່ອ​ນ​ວັນ​ຄົບ​ອາ​ຍຸ​ຂອງສັນ​ຍາ. ນອກ​ຈາກ​ນີ້, ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ​ເມື່ອ​ຄົບ​ອາ​ຍຸ​ຈະ​ຖືກ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ຜູ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເມື່ອ​ສັນ​ຍາ​ຄົບ​ອາ​ຍຸ.

*ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ອ່ານ​ຂໍ້​ມູນ​ເຕັມ​ໄດ້​ທີ່​ຂໍ້​ກ​ຳ​ນົດ ແລະ ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ

Capture1

ກຳນົດເວລາຂອງການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ

Capture2

ສ່ວນຫຼຸດ 3% ສຳລັບວົງເງິນປະກັນໄພທີ່ເທົ່າກັບ ຫຼື ສູງກວ່າ 70,000,000ກີບ.

Capture3

ຜົນປະໂຫຍດເມື່ອສັນຍາ ຄົບອາຍຸກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງສັນຍາ ແລະ ສັນນິຖານວ່າໃນນັ້ນບໍ່ມີການຮຽກຮ້ອງ ຜົນປະໂຫຍດໃດໆຂອງການປະກັນໄພ.

Capture4

ໄລຍະການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ

ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ

ກຳນົດເວລາຂອງສັນຍາ

8 ປີ

10 ປີ

12 ປີ

15 ປີ

ອາຍຸໃນມື້ຂໍສະໝັກເອົາສັນຍາ

18 – 50

18 – 50

18 – 48

18 – 45

ຜົນປະໂຫຍດເມື່ອສັນຍາຄົບອາຍຸ

205%

205%

210%

230%

ເສຍຊິວິດ ຫຼື ເສຍອົງຄະແບບສິ້ນເຊີງ ແລະ ຖາວອນ

ຕົວ​ຢ່າງ: ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ປ​ີ​ທີ  3 ເຊິ່ງ​ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​ຂອງສັນ​ຍາ​ແມ່ນ 15 ປີ

  • ວົງ​ເງິ​ນ​ປະ​ກັນ​ໄພຈະ​ຖືກ​ຈ່າຍ (100,000,000ກີບ) ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ບໍ່​ມີ​ອຸ​ປະ​ຕິ​ເຫດ ແລະ (200,000,000ກີບ) ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ມີ​​ອຸ​ປະ​ຕິ​ເຫດ.
  • ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ລາຍ​ປີ​ເທົ່າ​ກັບ 30% ຂ​ອງວົງ​ເງິນ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຈະ​ຖືກ​ຈ່າຍ (30% x 100,000,000ກີບ = 30,000,000ກີບ) ເລີ່ມ​ຈາກ​ປີ​ທີ 4 ຈົນ​ເຖິງ ປີ​ທີ 14 ເຊິ່ງ​ເທົ່າ​ກັບ 330,000,000​ກີບ.
  • ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເມື່ອ​ຄົບ​ສັນ​ຍາ​ແມ່ນ​ສູງ​ເຖິງ 230% ຂອງວົງ​ເງິນ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຈະ​ຖືກ​ຈ່າຍ​ເມ​ື່ອ​ຄົບ​ສັນ​ຍາ (230% x 100,000,000ກີບ = 230,000,000ກີບ)
ທາງເລືອກໃນການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ

ລາຍປີ/ເຄິ່ງປີ; ບໍ່ແມ່ນເງິນສົດ/ເງິນສົດ; ລາຍເດືອນ (ການໂອນເງິນ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ)

ສ່ວນຫຼຸດສຳລັບວົງເງິນປະກັນໄພທີ່ມີມູນຄ່າສູງ

ສ່ວນຫຼຸດ 3% ສຳ​ລັບ​ວົງ​ເງິນ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ທີ່ເທົ່າ​ກັບ ຫຼື ​ສູງກວ່າ 70,000,000ກີບ.

ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເວນຄືນສັນຍາ

ຕ້ອງແມ່ນປີທີ່ 3 ຂຶ້ນ​ໄປ.

Back to Top