ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ ການ​ປ​ະ​ກັນ​ໄພ

ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ສັນ​ຍາ​ການ​ປ​ະ​ກັນ​ໄພ ແມ່ນ​ຂະ​ບວນ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຂອງ​ບຸກ​ຄົນ​ໃດ​ໜຶ່ງ ເພື່ອ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ວ່າ​ຈະ​ຍອມ​ຮັບ ຫຼື ປະ​ຕິ​ເສດ ແບບ​ຟອມ​ການ​ປະ​ກັນ​ໄພ. ນອກ​ຈາກ​ນີ້, ຖ້າ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ໄດ້​ອອ​ກ​ສັນ​ຍາ​ການ​ປະ​ກັນ​ໄພຊີ​ວິດ, ບໍ​ລິ​ສັດ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຮູ້ເຖິງ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ລູກ​ຄ້າ​ຈະ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ ຜູ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າຫຼື​ບໍ່?

ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ປະ​ກັນ​ໄພທັງໝົດ​ຕ້ອງ​ມີ​ຂະ​ບວນ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ສັນ​ຍາ​ປ​ະ​ກັນ​ໄພໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ. ເຊິ່ງລະ​ດັບ​ຂອງ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ສັນ​ຍາ​ການ​ປະ​ກັນ​ໄພ ແມ່ນ​ອ​ີງ​ຕາມ​ຂະ​ໜາດ​​ຂອງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທີ່​ທາງ​ລູກ​ຄ້າ​ຕ້ອງ​ການ - ຍິ່ງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສູງ​ເທົ່າ​ໃດ ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ການ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຍິ່ງ​ຕ້ອງ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ຂະ​ບວນ​ການ​ຂອງ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ ​ແມ່ນ​ເລີ່ມ​ຕົ້​ນ​ຂຶ້ນ​ຕອນ​ທີ່​ລູກ​ຄ້າ​ຍື່ນ​ແບບ​ຟອມ​ການ​ປະ​ກັນ​ໄພ. ໃນ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ, ບໍ​ລິ​ສ​ັດ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ແມ່ນ​ອາ​ໄສ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າຈາກຫຼາຍ​ຊ່ອງ​ທາງ. ຢ່າງໜ້ອຍ ລູກ​ຄ້າ​ຈະ​ຖືກ​ຖາມ​ໃຫ້​ປະ​ກອບ​ແບບ​ຟອມ ແລະ ຕອບ​ຄ​ຳ​ຖາມ​ສຸ​ຂະ​ພາບ. ນອກ​ຈາ​ກ​ນີ້, ບໍ​ລິ​ສັດ​ປ​ະ​ກັນ​ໄພ​ຊີ​ວິດ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຢາກ​ຮັບ​ຮູ້​ປະ​ຫວັດ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ຄອບ​ຄົວ (ເພື່ອກວດ​ເບິ່ງ​ປັນ​ຫາ​ທາງ​ກຳ​ມະ​ພັນ), ອາ​ຊີບ, ກິດ​ຈະ​ກຳ​ເວ​ລາ​ວ່າງ, ການ​ສູບ​ຢາ ແລະ ນິ​ໄສ​ການ​ດື່ມ​ເຫຼົ້າ ແລະ ອື່ນ​ໆ. ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ, ຖ້າ​ລູກ​ຄ້າ​ມີ​ອາ​ຍຸ​ນ້ອຍ ຍິ່ງ​ມີ​ສຸ​ຂະ​ພ​າບ​ດີ ແລະ ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ການ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຍິ່ງ​ຖືກ​ລົງ. ໃນ​ທາງ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ, ຍິ່ງ​ອາ​ຊີບ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງຫຼາຍ​ເທົ່າ​ໃດ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຍິ່ງ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ຫຼັກ​ການ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຊີ​ວິດ (ຫຼັກ​ການ​ຄວາມ​ສຸດ​ຈະ​ຣິດ) ກຳ​ນົດ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ​ຕ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ຊື່​ຕົງ​ໃນ​ການ​ແຈ້ງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສຸ​ຂະ​ພາບຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ ເຖິງວ່າ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ບໍ່​ໄດ້ຖາມກໍ່​ຕາມ.

ລູກ​ຄ້າ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຄ້າຍ​ຄຽງ​ກັນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ອັດ​ຕາ​ການ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽ​ມ​ຄ້າຍໆ​ກັນ. ລູກ​ຄ້າ​ທີ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ອາດ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ການ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ສູງ​ກ່ອນ. ໃນ​ບາງ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ, ບໍ​ລິ​ສັດ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ອາດ​ຈະ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ການ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ ການ​ປະ​ກັນ​ໄພ.

ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ການ​ປະ​ກັນ​ໄພຊ່ວຍ​ໃຫ້​ໝັ້ນ​ໃຈ​ວ່າ ລູກ​ຄ້າ​ທຸ​ກ​ຄົ​ນ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ຂອງ​ການ​ປະ​ກັນ​ໄພແບບເປັນທຳ ແລະ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ​ປະ​ກັນ​ໄພບໍ່ໃຫ້ຮັບເອົາຄວາມ​ສ່ຽງຫຼາຍເກີນໄປ.

ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ຄ​ຳ​ຖາມ, ກະ​ລຸ​ນາ​ສົ່​ງ​ໄປ​ທີ່ info@prudential.la    

ຮຽບ​ຮຽງ​ບົດ​ຄວາມ​ໂດຍ: ພ​ຣູ​ເດັນ​ໂຊ​ລ໌ ປະ​ກັນ​ໄພ​ຊີ​ວິດ 

 

Back to Top