ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ລະ​ຫວ່າງ ປະ​ກັນ​ໄພ​ຊີ​ວິດ, ປະ​ກັນ​ໄພ​ທົ່ວ​ໄປ, ແລະ ປະ​ກັ​ນ​ໄພ​ສຸ​ຂະ​ພາບ

ໃນ​ກຸ່ມປະ​ເທດ​ທີ່ກ​ຳ​ລັງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຊັ່ນ​ວ່າ: ປະ​ເທດ​ລາວ ຄວາມ​ຮູ້​ດ້ານ​ປ​ະ​ກັນ​ໄພແມ່ນ​ຍັງ​ໜ້ອຍ ແລະ ຜູ້ບໍ​ລິ​ໂພກຍັງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງເຖິງ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ລະ​ຫວ່າງ ປ​ະ​ກັນ​ໄພ​ຊີ​ວິດ, ປ​ະ​ກັນ​ໄພ​ທົ່ວ​ໄປ, ແລະ ປ​ະ​ກັນ​ໄພ​ສຸ​ຂະ​ພາບ.

 

ໂດຍ​ຫຍໍ້, ປະ​ກັນ​ໄພ​ທົ່ວ​ໄປ​ແມ່ນຈະ​ຊົ​ດ​ເຊີຍໃຫ້​ຜູ້​ເອົາ​ປ​ະ​ກັນ​ໄພ ຕໍ່ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ທີ່​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ໄວ້ກັບ​ຊັບ​ສິນ​ທີ່​ຖືກ​ປະ​ກັນ. ຕົວ​ຢ່າງ: ປະ​ກັນ​ໄພ​ຊັບສິນ​ມີ​ຄື: ປະ​ກັນ​ໄພ​ລົດ, ປ​ະ​ກັນ​ໄພ​ບ້ານ ຫຼື ປະ​ກັນ​ໄພ​ໂຮງ​ງານ. ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ອາດ​ເກີ​ດ​ຂຶ້ນ​ຍ້ອນ​ອັກ​ຄີ​ໄພ, ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ ຫຼື ອ​ຸ​ປ​ະ​ຕິ​ເຫດ. ສະ​ນັ້ນ, ຜູ້​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຈະ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍ​ໃນ​ການ​ສ້ອມ​ແປງ​ລົດທີ່​ເສຍ​ຫາຍ ຫຼື ສ້ອມ​ແປງ​ບ້ານ​ຫຼັງ​ເກີດ​ອັກ​ຄີ​ໄພ.

 

ປະ​ກັນ​ໄພ​ຊີ​ວິດ​ແມ່ນ​ແບບ​ແຜນ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ສະ​ໜອງເງິນ​ທີ່​ໄດ້​ກ​ຳ​ນົດ​ໄວ້​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ມີ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຜູ້​ເອົາ​ປ​ະ​ກັນ​ໄພ ຫຼື ພາຍຫຼັງ​ເວ​ລາ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ໃນ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ.

 

ຄ່າ​ທ​ຳ​ນຽມ​ແມ່ນ​ຈຳ​ນວນ​ເງິນ​ທີ່​ຜູ້​ເອົາ​ປະ​ກັນ​ຕ້ອງ​ຈ່າຍໃຫ້​ຜູ​້​ປະ​ກັນ​ໄພ​ເພື່ອ​ແລກ​ກັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຊີ​ວິ​ດ​. ນີ້​ແມ່ນໃຊ້​ໄດ້​ກັບ​ທຸກ​ປະ​ກັນ.

 

ປະ​ກັນ​ໄພ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແມ່ນ​ຈະ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຄືນ​ໃຫ​້​ຜູ້​ເອົາ​ປະ​ກັນ​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ມີ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ ຫຼື ເຈັບ​ປ່ວຍ​. ຈຳ​ນວນ​ເງິນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄືນ​ນັ້ນ​ອາດ​ເປັ​ນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ ຫຼື ເຕັມ​ສ່ວນ ອີງ​ຕາມ​ປະ​ເພດ​ຂອງ​ການ​ຄຸ້​ມ​ຄອງ.

 

ປະ​ກັນ​ໄພ​ທົ່ວ​ໄປ​ ແມ່ນ​ ປົກ​ກະ​ຕິ​ມີ​ໄລ​ຍະ​ເຖິງ​ໜຶ່ງ​ປີ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ປະ​ກັນ​ໄພ​ຊີ​ວິດ ແມ່ນ​ມີ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ປະ​ມານ 5, 10, 20, ຫຼື ຕະຫຼອດ​ຊີ​ວິດ.

 

ປະ​ກັນ​ໄພ​ແຕ່​ລະ​ປະ​ເພດ ແມ່ນ​ມີ​ຂໍ້​ຍົກ​ເວັ້ນ. ໃນ​ສະ​ບັບ​ຕໍ່​ໄປ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ ແລະ ມັນ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ແນວ​ໃດ​ຕໍ່​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເງິ​ນ​ທົດ​ແທນ​ປະ​ກັນ.

ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ຄ​ຳ​ຖາມ, ກະ​ລຸ​ນາ​ສົ່​ງ​ໄປ​ທີ່ [email protected]     

 

Back to Top