ລາວ
ເລືອກພາສາ
Making health and wellness fun for everyone

We DO Wellness ໄປກັບ SuperM, ວົງເຄປ໋ອບຊື່ດັງ

ມາມ່ວນໄປກັບ SuperM ແລະ ເຮັດໃຫ້ການເຕັ້ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກິດຈະວັດປະຈຳວັນໃນອອກກຳລັງກາຍ

ສຸຂະພາບດີໄປນຳກັນ

ເຕັ້ນເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີໄປກັບ ພຣູເດັນໂຊລ໌ x ຊຸບເປີ້ເອັມ

ໃນຖານະທີ່ເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພຊັ້ນນຳ ພວກເຮົາສຸມໃສ່ການຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນມີຊີວິດທີ່ດີທີ່ສຸດ, ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນການເບິ່ງແຍງແລະຫ່ວງໃຍສຸຂະພາບຂອງລູກຄ້າເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດ. ພວກເຮົາພູມໃຈທີ່ເປັນບໍລິສັດປະກັນຊີວິດໃນພາກພື້ນທຳອິດທີ່ຮ່ວມມືກັບ K-pop ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ.

Prudential ແລະ SuperM ມີເປົ້າໝາຍດຽວກັນ. ພວກເຮົາຕ້ອງການເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາສຸຂະພາບໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເວລານີ້.
Nic Nicandrou, PCA Chief Executive

Start making dance part of your health routine

ໃຫ້ການເຕັ້ນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກິດຈະວັດການອອກກຳລັງກາຍຂອງທ່ານ

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ທຸກຄົນໃສ່ໃຈສຸຂະພາບ. ຖ້າຫນຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍໃນປີ 2021ຂອງທ່ານແມ່ນການມີສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ, ພວກເຮົາມີວິທີໃໝ່ໃນການບັນລຸເປົ້າຫມາຍນັ້ນ. ປີນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມມືກັບ SuperM ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຄົນຫັນມາເຕັ້ນ ແລະ ມ່ວນໄປກັບມັນ.

ໄດ້ຮັບຄວາມພໍໃຈ, ຮູ້ສຶກດີແລະເຕັ້ນສໍາລັບສຸຂະພາບ.
Prudential x SuperM

SuperM We DO Well

ພາລະກິດພິຊິດສຸຂະພາບທີ່ດີ

ໃນຂະນະທີ່ໂລກກຳລັງຜ່ານຜ່າອຸປະສັກ, ຈຸດມຸ້ງໝາຍຫນຶ່ງດຽວຂອງ SuperM ແມ່ນການສົ່ງຕໍ່ພະລັງງານບວກແລະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນບໍ່ພຽງແຕ່ມີສຸຂະພາບຮ່າງກາຍທີ່ດີ, ແຕ່ສຸຂະພາບຈິດກໍ່ຕ້ອງດີໄປນຳ.
ຊອກຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ

ກັບຄວາມຄິດທີ່ວ່າ”ພວກເຮົາຈະສຸຂະພາບດີໄປນຳກັນ”, ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ທຸກຄົນເອົາໃຈໃສ່ແລະຕັ້ງໃຈເພື່ອທີ່ພວກເຮົາຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍໄປພ້ອມໆກັນ.
SuperM

ຊຸມຊົນການເຕັ້ນສະເພາະໃນ Pulse

ຖ້າບໍ່ຢາກອອກກຳລັງກາຍພຽງລຳພັງ, ເຂົ້າມາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊຸມຊົນການເຕັ້ນໃນແອັບ Pulse ຂອງພວກເຮົາ.
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໂດຍສະເພາະ
ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຄັດສັນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບເພື່ອໃຫ້ທ່ານຮູ້ກ່ອນໃຜ.
ຮ່ວມແບ່ງປັນປະສົບການການເຕັ້ນ
ເປັນພື້ນທີ່ໃຫ້ທ່ານແບ່ງປັນປະສົບການການເຕັ້ນ. ຕິດຕາມກິດຈະກຳຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ມີແຮງຈູງໃຈບັນລຸເປົ້າໝາຍໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ.
ສ້າງຕັ້ງຊຸມຊົນຂອງທ່ານເອງ
ຂະຫຍາຍສັງຄົມຫມູ່ເພື່ອນທີ່ມີຄວາມຄິດແລະແຮງບັນດານໃຈດຽວກັນເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ກັນແລະກັນ.

ດາວໂຫຼດ Pulse by Prudential ເລີຍ ແລະ
ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບສຸຂະພາບຫຼາຍຂຶ້ນມື້ນີ້

  pulse-qr-code-500x500

    

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.