ລາວ
ເລືອກພາສາ
Making health and wellness fun for everyone

ມາຮ່ວມກັບ SuperM ເພື່ອສ້າງສຸກຂະພາບທີ່ດີດ້ວຍວິທີທີ່ມ່ວນ

ຕຽມພ້ອມ ແລະ ຮັບໂອກາດທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ SuperM ເບິ່ງ.
ຊອກຮູ້ເພິ່ມຕື່ມ

ສຸຂະພາບດີໄປນຳກັນ

ເຕັ້ນເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີໄປກັບ ພຣູເດັນໂຊລ໌ x ຊຸບເປີ້ເອັມ

ໃນຖານະທີ່ເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພຊັ້ນນຳ ພວກເຮົາສຸມໃສ່ການຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນມີຊີວິດທີ່ດີທີ່ສຸດ, ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນການເບິ່ງແຍງແລະຫ່ວງໃຍສຸຂະພາບຂອງລູກຄ້າເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດ. ພວກເຮົາພູມໃຈທີ່ເປັນບໍລິສັດປະກັນຊີວິດໃນພາກພື້ນທຳອິດທີ່ຮ່ວມມືກັບ K-pop ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ.

Prudential ແລະ SuperM ມີເປົ້າໝາຍດຽວກັນ. ພວກເຮົາຕ້ອງການເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາສຸຂະພາບໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເວລານີ້.
Nic Nicandrou, PCA Chief Executive

Start making dance part of your health routine

ໃຫ້ການເຕັ້ນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກິດຈະວັດການອອກກຳລັງກາຍຂອງທ່ານ

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ທຸກຄົນໃສ່ໃຈສຸຂະພາບ. ຖ້າຫນຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍໃນປີ 2021ຂອງທ່ານແມ່ນການມີສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ, ພວກເຮົາມີວິທີໃໝ່ໃນການບັນລຸເປົ້າຫມາຍນັ້ນ. ປີນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມມືກັບ SuperM ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຄົນຫັນມາເຕັ້ນ ແລະ ມ່ວນໄປກັບມັນ.

ໄດ້ຮັບຄວາມພໍໃຈ, ຮູ້ສຶກດີແລະເຕັ້ນສໍາລັບສຸຂະພາບ.
Prudential x SuperM

SuperM We DO Well

ພາລະກິດພິຊິດສຸຂະພາບທີ່ດີ

ໃນຂະນະທີ່ໂລກກຳລັງຜ່ານຜ່າອຸປະສັກ, ຈຸດມຸ້ງໝາຍຫນຶ່ງດຽວຂອງ SuperM ແມ່ນການສົ່ງຕໍ່ພະລັງງານບວກແລະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນບໍ່ພຽງແຕ່ມີສຸຂະພາບຮ່າງກາຍທີ່ດີ, ແຕ່ສຸຂະພາບຈິດກໍ່ຕ້ອງດີໄປນຳ.
ຊອກຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ

ກັບຄວາມຄິດທີ່ວ່າ”ພວກເຮົາຈະສຸຂະພາບດີໄປນຳກັນ”, ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ທຸກຄົນເອົາໃຈໃສ່ແລະຕັ້ງໃຈເພື່ອທີ່ພວກເຮົາຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍໄປພ້ອມໆກັນ.
SuperM

ຊຸມຊົນການເຕັ້ນສະເພາະໃນ Pulse

ຖ້າບໍ່ຢາກອອກກຳລັງກາຍພຽງລຳພັງ, ເຂົ້າມາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊຸມຊົນການເຕັ້ນໃນແອັບ Pulse ຂອງພວກເຮົາ.
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໂດຍສະເພາະ
ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຄັດສັນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບເພື່ອໃຫ້ທ່ານຮູ້ກ່ອນໃຜ.
ຮ່ວມແບ່ງປັນປະສົບການການເຕັ້ນ
ເປັນພື້ນທີ່ໃຫ້ທ່ານແບ່ງປັນປະສົບການການເຕັ້ນ. ຕິດຕາມກິດຈະກຳຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ມີແຮງຈູງໃຈບັນລຸເປົ້າໝາຍໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ.
ສ້າງຕັ້ງຊຸມຊົນຂອງທ່ານເອງ
ຂະຫຍາຍສັງຄົມຫມູ່ເພື່ອນທີ່ມີຄວາມຄິດແລະແຮງບັນດານໃຈດຽວກັນເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ກັນແລະກັນ.

ໄດ້ຮັບຄວາມພໍໃຈ, ຮູ້ສຶກດີແລະເຕັ້ນສໍາລັບສຸຂະພາບ.
Prudential x SuperM

SuperM concrete wall background

ເຂົ້າຮ່ວມສະມາຄົມເຕັ້ນຂອງພວກເຮົາ

ມາພົບກັບຄົນທີ່ມີຄວາມຄິດແບບດຽວກັນ ແລະ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ກັນແລະກັນ ເພື່ອເລີ່ມເຕັ້ນແລະມ່ວນໄປກັບມັນ.

ເນື້ອຫາເພີ່ມຕື່ມ?

ຂໍ້ມູນດ້ານສຸຂະພາບເພື່ອທ່ານໂດຍສະເພາະ

ອັບເດດເລື່ອງສຸຂະພາບ.
ຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມວ່າການເຕັ້ນຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບດີຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດພ້ອມກັບເຄັດລັບໃນການເລີ່ມເຕັ້ນເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ.

ພ້ອມແລ້ວບໍ່ທີ່ຈະເຕັ້ນເພື່ອສຸຂະພາບ?

ດາວໂຫຼດ Pulse by Prudential ເລີຍ ແລະ
ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບສຸຂະພາບຫຼາຍຂຶ້ນມື້ນີ້

  pulse-qr-code-500x500

    

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Girls happily dancing

ຂໍ້ດີຂອງການເຕັ້ນແມ່ນຫຍັງ?

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມວ່າການເຕັ້ນບໍ່ແມ່ນແຕ່ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບກາຍດີຂຶ້ນແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຈິດດີຂຶ້ນນຳ.
ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ
Girls dancing class

ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຕັ້ນທ່າໃດ?

ທ່າເຕັ້ນແຕ່ລະທ່າບໍລິຫານພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຍັງສາມາດເຜົາຜານແຄລໍຣີໃນຮ່າງກາຍໄດ້ນຳອີກ!
ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ